טופס הרשמה לקייטנות מדע ביוזמה ובמימון משרד המדע והטכנולוגיה


פרטי תלמידפרטי הורהצפה בתקנון

הצהרת בריאות

1 .אני מאשר כי לא ידועה לי כל בעיה/ מגבלה בריאותית ממנה סובל/ת בני/בתי

6 .הנני מתחייב/ת להודיע לכם ולצוות ההדרכה על כל מגבלה או כל שינוי שיחולו במצב הבריאותי של בני/בתי.


תנאי ביטול קייטנה, החזר דמי השתתפות "מובהר בזאת כי התשלום עבור הקייטנה לא יוחזר אלא במקרים הבאים:
1. היעדרות בגין מחלה של הילד (חובה לצרף אישור מחלה).
2. ביטול השתתפות בקייטנה עד עשרה ימים לפני הפתיחה.

securecode